Kender du til stress, angst og depressions fornemmelser i dine tanker, følelser og krop ?

Symptomerne på stress, angst og depression kan f.eks. være tankespind, tomhed, lavt selvværd, tristhed, vrede, søvnløshed, hyperaktivitet, manglende overskud, hovedpine, spændinger i kroppen, trykken for brystet…Symptomerne kan ofte ses i forbindelse med skole, uddannelse, arbejde, venner & familie, i parforhold og ved svære valg i livet.

Fordomsfri, nærværende og forandringsskabende samtaleforløb tilbydes af empatisk, tillidsfuld og livserfaren menneske & psykoterapeut.

Priser for 60 minutters samtaleterapi: (Rabat ved køb af klippekort)

Unge: 500,- (5 samtalers klippekort: 2000,-)

Voksne: 700,- (5 samtalers klippekort: 3000,-)

Par: 900,- (5 samtalers klippekort: 4000,-)

Beliggenhed: Vesterbrogade 62D, 1.th

Kontakt mig på 6013 2704 eller mail@carstenlyn.dk

Hvad kan du forvente som klient hos mig ?

Først og fremmest vil du møde mig, som i sind og sjæl er hjælper. Og jeg vil møde dig præcis som det menneske du er – i et fordomsfrit, nærværende og forandrende samtaleforløb. Jeg hjælper dig med at beskrive, mærke og følge en ny og meningsfuld vej, som dækker dine unikke behov.

Og for, at jeg kan hjælpe med, at finde den vej, der giver mest mulig livsglæde og mening for dig – skal du finde mod og lyst til, at dele de svære og udfordrende emner og oplevelser fra dit liv, når du føler dig tryg i vores relation. Alle emner og oplevelser, der fylder i dig er vigtige og behandles i et respektfuldt, fortroligt og empatisk lys. Intet emne er for skamfuldt, for småt eller for stort.

Målet med vores samtaler er, at du får en mere nuanceret selvforståelse for dine egne styrker, begrænsninger og adfærdsmønstre. Dette er et stærkt udgangspunkt for f.eks. bedre, at kunne tage vigtige og måske svære beslutninger i dit liv med mere ro i maven. Din øget selvforståelse vil også være til stor gavn for din autenticitet og tydelighed i dine omgivelser og over for dine relationer i din omverden.

Der er mere information om mig og min terapeutiske tilgang nedenfor eller via menuen. Kontakt mig endelig, på mobil eller mail, hvis du har nogen spørgsmål eller bare er nysgerrig.

Jeg glæder mig til, at møde dig.

Om mig og mit menneskesyn

Mit navn er Carsten Lyn Petersen (f.1970) – jeg er far til min 25-årige livsinspirerende søn og har en kæreste med egne to børn på 12 & 16 år. Jeg er nysgerrig på mennesker og ikke mindst mig selv. Kærlighed, humor, yoga, små oplevelser og kreativitet i hverdagen hjælper mig med, at være mest muligt tilstede i nu’et. Jeg er hjælper i sind og sjæl og føler en stor glæde når mennesker i min omverden er autentiske og følger deres intuition(mavefornemmelse). Mit menneskesyn – jeg tror på, at alle mennesker prøver, at gøre deres allerbedste i alle situationer. Gener, opvækstvilkår, betydningsfulde omsorgspersoner og livsændrende erfaringer/kriser former vores unikke personlighed. Mennesker har evnen og muligheden for ny læring hele livet igennem.

I 2017 havde jeg fået nok af mit hamsterhjuls liv og tilhørende stress – og jeg tog et bevidst valg om, at stoppe mit 30 årige arbejdsliv i udfordrende og erfaringsrige roller, som bl.a. IT specialist, Konsulent, Kursus Instruktør, Senior Projektleder og Chef. Jeg rejste alene ud på en sammenlagt 5 måneder lang rejse i Indien og andre dele af Asien. Rejsen førte til en masse spændende kulturelle og sociale oplevelser og jeg fik samtidig tid til, at kigge dybere ind i mit indre og den gang lidt omtumlet univers. En månedslang spirituel yoga instruktør uddannelse i Indien fik jeg også fornøjelsen af og jeg tog en vigtig beslutning om, at følge en af mine drømme når jeg kom tilbage til Danmark – nemlig at blive psykoterapeut og arbejde professionelt og nærværende med mennesker, ikke mindst mig selv. Jeg arbejder sideløbende med min praksis, som Instruktør/Vejleder for udsatte borgere i Frederiksberg Kommune.

Jeg er uddannet 1.juni 2022 på Psykoterapeutisk Institut, som er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening. Og sammen med den obligatoriske egenterapi(+40 timer), har uddannelsen været en øjenåbner på mange fronter. Jeg har bl.a. fået en dybere forståelse for hvad min tidligeste opvækst og ungdom, har betydet for den personlighed og identitet jeg grundliggende har opbygget. Bevidste og ubevidste adfærdsmønstre og beskyttelsestrategier er belyst og mine nærmeste relationer mærker, hører og ser mig tydeligere nu.

Jeg deler meget gerne mere om mig selv, hvis det er relevant og måske kan anvendes i terapeutisk sammenhæng.

En terapeutisk samtale med mig – Kontakt & Kontrakt og Terapeutiske metoder.

Kontakt – Det vigtigeste ansvar for mig som terapeut er, at skabe og vedligeholde, en tryg og fortrolig relation til min klient. Derved skabes et tillidsfuldt og autentisk samtalerum, hvor de svære emner i klientens liv kan tages op. En tryg, lyttende og ægte kontakt kan i sig selv fører til en større selvforståelse og refleksionsevne for klienten og den vej skabe plads til de nogengange nødvendige forandringer i vores liv – små som store.

Kontrakt – Så vi skal ud på en udforskende rejse sammen, hvor jeg tager ansvaret og lederskabet for rammerne omkring vores samtale og klienten må tage ansvaret for, at dele de vigtigeste og ofte sårbare temaer fra deres liv. Vi aftaler, når der er nok informationer fra klienten, hvilke temaer der skal mest lys på – vores Kontrakt. Og der er selvfølgelig også plads og rummelighed til her og nu oplevelser, da livet og dagligdagen går videre, mens terapiforløbet er i gang. Desuden kan Kontrakten se væsentligt anderledes ud, når vi kommer længere ind i terapiforløbet.

Terapeutiske metoder i min terapi -Jeg arbejder som udgangspunkt Eksistentielt og Oplevelsesorienteret, som kort fortalt betyder, at jeg har fokus på det, der fylder og betyder mest, i mine klienters liv i nutiden. Min fremgangsmåde er Fænomenologisk og kan bl.a. indebære, at jeg stiller nysgerrige og måske endda naive spørgsmål, til de emner klienten deler med mig. For i bund og grund ved jeg ikke hvad min klient dybest inde sanser, føler og tænker.

Hvis der er behov for mere lys på fortidens indvirkning på klientens nuværende tankemønstre og følelsesmæssige adfærd, vil jeg også bruge elementer fra den Emotions Fokuseret Terapi(EFT). EFT metoden går dybere i klientens følelsesmæssige system og har til formål, at ændre vores nogengange utilpasset følelser og adfærd, hen mod en mere autentisk og ægte behovsstyret livsverden for klienten. EFT metoden mener, at der er en stærk sammenhæng mellem vores følelser og tankemønstre.

Derudover vil jeg have fokus på min klients kropslige tilstand og lave mindre krævende kropsregulerende øvelser, hvis jeg ser et behov for det. Det kunne f.eks. være en kort meditativ grounding øvelse, der kan hjælpe klienten med, at være mere tilstede i rummet.

Sidst men ikke mindst bruger jeg de Neuroaffektive Kompasser til, at være opmærksom på hvor klienten befinder sig i den 3-enige hjerne – i tankerne(præfontal cortex), følelserne(limbiske system) eller i kroppen(det autonome system). Med kompasset kan jeg hjælpe med, at regulere og stimulere klientens tanker, følelser og evt. kropslige ubehag bedst muligt.

Antallet af sessioner bestemmes kort sagt af klientens mentale ressourcer til forandring og mine evner som terapeut, til at hjælpe med forandringsprocessen. Mit mål vil altid være, at mine klienter bliver bedst og hurtigst muligt klædt på til, at gå ud på sin valgte nye vej på egen hånd.

Terapilokale – Jeg har mit eget lokale i et hyggeligt baggårdshus på Vesterbrogade 62D, 1.th.

Betaling/Aflysning – Betaling med Mobilepay eller Kontant. Aflysning senest 24 timer inden – ellers betales fuld pris!

Jeg følger til hver en tid Dansk Psykoterapeutforening og deres etiske regelsæt – der kan læses mere om de etiske regler ved at trykke her.

Til sidst vil jeg lede opmærksomheden hen på Søren Kierkegaard’s ord om Sand Hjælpekunst nedenfor – hans ord er en stor inspiration for mig i mit virke som terapeut og menneskelig hjælper.

Sand hjælpekunst 

”At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. 

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, når han mener at kunne hjælpe en Anden. 

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg kunne forstå mere end han – men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min Mere-forståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min Mere-forståen gældende, så er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse.”  

Søren Kierkegaard (SV, bind 18 side 92). 

mail@carstenlyn.dk
M: 6013 2704

Vesterbrogade 62D, 1.th
1620 København V