Hvad kan jeg hjælpe med ?

Hvad fylder i dit liv ?

Ingen emner i min klients liv er for små, store eller skamfulde. Vi er alle forskellige mennesker med vores helt egne unikke tanker, følelser og kropslige sansninger. Jeg møder min klient, i et fordomsfrit og nærværende samtalerum, præcis som hun eller han er.

Hvis du føler en tomhed eller ikke helt kan beskrive hvad du tænker og/eller føler, hjælper jeg dig med, at finde frem til årsagen for din tomhed, så du kan begynde, at sætte ord på din tilstand. ​

Emnerne kan nogen gange skifte fra session til session, alt efter hvad der fylder i dit liv på dagen. Men jeg sætter rammerne og tager lederskabet i vores samtaler, så vi holder en vis kontinuitet og ikke mister fokus på de svære emner og tilhørende tanker og følelser. ​

Eksempler på emner jeg kan hjælpe med og nyttige links…

De unges mentale sundhed og trivsel

Mange unge mennesker oplever i denne tid et såkaldt accelerations- og præstationssamfund og mange kan ganske enkelt ikke følge med og leve op til alle de krav og forventninger, der kommer fra omverdenen – bl.a. familie, venner, de sociale medier, skole og uddannelsessystemet og ikke mindst fra den unge selv.

Den mentale sundhed og trivsel for unge ligger mit hjerte meget nær og jeg hjælper gerne i rollen, som både mentor og en fordomsfri, nærværende og fortrolig samtalepartner.

Hjælp til Unge på Headspace hjemmeside

Hjælp til Unge på Mindhelper hjemmeside

Hjælp til Unge studerende – Studenterrådgivningen

Hjælp til Unge med misbrugsforældre – TUBA

Stress, angst og depression

Stress kan defineres som en belastningstilstand. Belastningstilstanden opstår, når ydre krav fra omgivelserne eller indre krav fra personen selv overstiger personens ressourcer. Med andre ord er stress en reaktion på en ubalance mellem krav og ressourcer og kan udløse angst og depressions symptomer.

Læs mere om stress, angst og depression på Psykiatrifondens hjemmeside, hvor der også kan findes gratis rådgivningstilbud og mentale øvelser til, at supplerer din professionelle behandling.

Læs mere om Stress på Psykiatrifondens hjemmeside

Læs mere om Angst på Psykiatrifondens hjemmeside

Læs mere om Depression på Psykiatrifondens hjemmeside

Ensomhed

Ensomhed handler ofte om, at føle sig ufrivilligt alene. Man kan sagtens være alene uden nogensinde, at føle sig ensom. Og omvendt kan man også være sammen med andre og samtidig føle sig ensom. Et godt sted at starte kan være, at genkende og vedkende sig følelsen af ensomhed.

Læs mere om Ensomhed på Psykiatrifondens hjemmeside

Læs mere om Ensomhed for Unge på Mindhelper hjemmeside

Læs mere om Ensomhed for Ældre på Ældresagen hjemmeside

Find fælleskaber, venskaber og interesser på Boblberg.dk

Relationsproblemer

Hvad er en dårlig relation. En dårlig relation er en relation, hvor enten du, den anden eller I begge mistrives i samværet. I en dårlig relation fylder gode stunder ikke nær så meget som konflikter, misforståelser, chikane, personlige angreb, ubehagelig stilhed, jalousi og følelsesmæssig kulde.

Man kan have problematiske og usunde relationer med sin partner, venner, familie, egne børn, lærer/underviser, kolleger, leder/chef, osv.

Livskriser

Dødsfald, skilsmisse, kærestesorg, afskedigelse, boligmangel, presset økonomi og svære overgange i livet er nogle af de mest sorg- og affektfulde oplevelser i vores liv. Det kan føles fuldstændig umuligt, at overkomme disse perioder i livet og de kræver meget energi og ressourcer.

Man kan sige, at der nogengange skal findes mening, i meningsløsheden.

Læs mere om livskriser på Psykiatrifondens hjemmeside

Arbejdsrelateret sparring og coaching

Arbejdslivet optager en stor portion af dit liv og kan fylde alt for meget hvis opgaverne/målene ikke er meningsfulde eller godt nok beskrevet, ledelsen ikke er synlig eller tydelig nok, værdier og mål er ukendte, samarbejdet og kulturen på arbejdspladsen er usund, mobning/udelukkelse tillades og mange andre stressende og krævende situationer.

Læs mere om en sund arbejdskultur på Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Læs mere om uddannelse og sundhed på Danske Regioner

Afhængighed

Afhængighed kan opstå når man har udfordringer i form af svære følelser eller behov, som man ikke ved hvordan man skal håndtere. Afhængigheden giver en pause fra svære følelser. Der er ikke nogen enkelt årsag til at man bliver afhængig. Det kan være en blanding af psykologiske, sociale og biologiske grunde.

Man kan være afhængig på mange områder som f.eks. alkohol/stoffer, shopping, gaming, sex/porno, arbejde, fritidsinteresser og de sociale medier.

Læs mere om misbrug og afhængighed på netsundhedsplejerske

Lavt selvværd

Hvis ikke man selv ved hvad man er værd som menneske og hvilke ressourcer og begrænsninger man rummer, så kan det bl.a. være svært, at sætte grænser og handle efter egne behov. Man er mere ydrestyret end indrestyret.

Læs artikel på dr.dk om lavt selvværd

Der kan være mange andre emner, der ikke er på listen ovenfor, men kontakt mig endelig så vi sammen kan få afklaret, om jeg kan hjælpe dig.