Psykoterapi, samtalen og formål

Hvad er Psykoterapi ?  ​

Psykoterapi er grundliggende samtaler(Samtaleterapi), hvor klienten skal føle sig mødt, set og hørt af psykoterapeuten i et fortroligt, trygt og forandrende fællesskab. Som psykoterapeut er vi bl.a. trænet i, at bruge os selv, som et omsorgsfuldt, nærværende og helende menneske. Samtidig har vi også en faglig værktøjskasse med os, der bruges både bevidst og intuitivt alt efter dynamikken og resonansen i samtalerne. Den faglige værktøjskasse er i bund og grund fyldt med terapeutiske metoder og redskaber, der giver os en dyb indsigt i menneskers komplekse sammensætning af tanker, følelser, sansninger og krop.

Jeg er uddannet i Oplevelsesorienteret Psykoterapi på Psykoterapeutisk Institut i København. Uddannelsen består bl.a. af humanistiske, filosofiske, eksistentielle, kropsterapeutiske og emotionelle arbejdsmetoder og redskaber. Det betyder i overskrifter, at jeg først og fremmest fokuserer på relationen og samspillet med klienten. Grundigt og nysgerrigt undersøger jeg hvad, der fylder mest i klientens liv i nuet – både kognitivt, emotionelt og kropsligt med en fænomenologisk observations metode. Jeg vil bl.a. stille nysgerrige og afklarende spørgsmål, så jeg bliver mest muligt tunet ind på det klienten tænker, føler og oplever.

Jeg bruger de terapeutiske redskaber, der er mest relevant med den klient jeg sidder overfor og f.eks. med de Neuroaffektive kompasser finder jeg ud af om klienten mest er i tankerne, følelserne eller nede i kroppen. Jeg får også afdækket hvor problematikkerne stammer fra i klientens liv og nænsomt får behandlet de sårbare følelser, der nogengange følger med os fra fortiden. Hvis det f.eks. er uafklaret oplevelser fra klientens opvækst, skal de op i lyset og i vores samtale, så klienten langsomt kan slippe fortiden og leve videre i nuet og her bruger jeg inspiration fra EFT (Emotions Fokuseret Terapi).

Kroppen er også central i min samtaleterapi og opfanger jeg f.eks. uro i klientens krop, vil jeg anvende simple korte mindfullness øvelser, der kan fjerne uroen eller den ubehag klienten rummer i sit system.

Min egen livserfaring kommer også i spil hvis jeg fornemmer, at det er relevant og kan bruges i terapien. Men det gør mig ikke til ekspert på klientens liv og oplevelser.

Jeg er yderligere inspireret af en spirituel yoga filosofi, som jeg lærte om i Indien. Den går i simple træk ud på, at være et kærligt og sundt menneske, mentalt og fysisk.

Samtalens to fokusområder

1) Vores relation er vigtig !

Udgangspunktet i den humanistiske del af psykoterapien og mine samtaler er altid – en tryg, fordomsfri og empatisk relation, hvor der er plads og rum til netop det menneske du er. Du skal ikke leve op til noget som helst andet end bare, at være dig selv fuldt ud, når du har samtaler med mig. 

En af min stærkeste sider som menneske og psykoterapeut er netop det kærlige, omfavnende og helende relations arbejde og jeg tager denne vigtige del af terapien yderst seriøst. Vores relation og samspil er fundamentet i vores samtaler og essentiel for din egen selvforståelses- og forandringsrejse.

En ægte relation, hvor du mærker du bliver mødt og hørt og får ny viden om dig selv, kan opstå ved vores første møde. Men der kan også gå lidt tid før relationen føles tryg og tillidsfuld – og det er helt naturligt. Jeg tager ansvaret for, at skabe og vedligeholde vores relation.

2) Hvad fylder i dit liv ?

Når du føler dig klar, kan alle emner der påvirker din livsglæde og livskvalitet, tages op i vores samtaler. Ingen emner i min klients liv er for små, for store, for skamfulde, ligegyldige eller upassende. Vi er alle forskellige mennesker med vores helt egne unikke tanker, følelser og kropslige sansninger. Jeg møder min klient, præcis som hun eller han er.

Hvis du føler en tomhed eller ikke helt kan beskrive hvad du tænker og/eller føler, hjælper jeg dig med, at finde frem til årsagen for din tomhed, så du kan begynde, at sætte ord på din tilstand. ​

Emnerne kan nogen gange skifte fra session til session, alt efter hvad der fylder i dit liv på dagen. Men jeg sætter rammerne og tager lederskabet i vores samtaler, så vi holder en vis kontinuitet og ikke mister fokus på de svære emner og tilhørende tanker og følelser. ​

Formålet med vores samtaler

Lær at forstå dig selv og din omverden

Alle mennesker har helt naturligt tanker (60-70.000 om dagen), følelser, sansninger, overbevisninger og bestemte adfærdsmønstre, som er blevet en del af os selv og vores personlige identitet. Selvet og vores personlige identitet er bl.a. skabt via gener, opvækstvilkår, familie, venskaber, kolleger og andre betydningsfulde relationer, skolegang, uddannelsesvalg, arbejdsliv, kultur, fritidsinteresser, mindesrige oplevelser, og ikke mindst livskriser.

Men i nogen bestemte krævende situationer og perioder i livet, oplever mange mennesker, at ens tanker og følelser er ude af kontrol. Ukontrolleret tanker og følelser påvirker direkte ens handlekraft og adfærdsmønstre negativt og giver ofte også fysiske symptomer, såsom søvnløshed eller spændinger i kroppen. Dette ses f.eks. når man oplever stress, angst og depression. Den ubevidste og måske uhensigtsmæssige del af ens personlighed overtager kontrollen – glæden, overskuddet og den samlede livskvalitet kan blive hårdt ramt.

Jeg kan hjælpe mine klienter med, at finde ind til årsagen til disse ukontrolleret tanker og følelser og få sat ord på dem. En øget selvindsigt og refleksionsevne over egne tanker og følelser er udgangspunktet for en mere balanceret og reguleret adfærd og der vil også komme mere ro i kroppen. Ens nærmeste relationer bliver også mere tydelige og forståelige – på godt og ondt. Men man lærer, at forstå misforståelser og handle mere rationelt, uden følelserne altid overtager kontrollen.

Med en øget selvindsigt vil krævende og stressende oplevelser og perioder i livet, blive mere accepteret og nemmere, at regulere når du med garanti møder dem. Livet består af kortere eller længere op- og nedture og det er vigtigt for vores samlet livskvalitet, at vi kan forstå og navigere rundt i livets naturlige rutsjeture – der er ingen grund til, at skabe flere problemer, ovenpå et allerede eksisterende problem.

At kunne forstå og reflektere over sig selv, skaber et stærkt fundament for, at handle på og udleve de behov, man mærker inderst inde. Man bliver samlet set et mere tydeligt og autentisk menneske, både over for sig selv og sine nærmeste relationer.